Aktuální informace

1 | 2 | >>

Nový školní rok bude zahájen za přítomnosti Václava Klause

1. září 2015 navštíví Lázně Bělohrad bývalý prezident České republiky prof. Václav Klaus. Prvním bodem programu jeho návštěvy bude účast na zahájení školního roku v naší škole. V 8.00 hodin přivítáme Václava Klause ve škole, společně s učiteli, žáky a širokou veřejností se bývalý prezident zúčastní zahájení školního roku, po krátkém setkání s vedením školy navštíví některou z prvních tříd a setká se s žákovským parlamentem v aule školy. Po návštěvě školy čeká Václava Klause další program v našem městě. 

admin | 26.8.2015

Informace k 1. září

Sraz osmáků a deváťáků je 1. září v 7.20 na školním dvoře, budou přivádět žáky prvních tříd na školní dvůr. Sraz ostatních žáků je v 7.45 na dvoře za školou, zahájení proběhne jako vždy v prostoru před vchodem do školy, pouze v případě deštivého počasí žáci odcházejí přímo do tříd. 

admin | 25.8.2015

Schůzka s rodiči žáků přijatých do přípravné třídy

Schůzka s rodiči žáků přijatých do PT se koná ve středu 26. srpna 2015 od 17.00 hodin ve sborovně školy. 

admin | 25.8.2015

Seznam žáků dle kódů přijatých do přípravné třídy

Ředitel Základní škola K.V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín, rozhodl podle § 47 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů takto :

Žáci s přiděleními kódy 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597 se přijímají do přípravné třídy zřízené při ZŠ Lázně Bělohrad. 

Všichni žáci, jejichž zákonní zástupci přihlásili dítě ke vzdělávání v přípravé třídě, splnilii podmínky přijetí a jsou přijati. Třídním učitelem v přípravné třídě bude pan učitel Mgr. Jiří John.

 

 

Jaroslav Jirásko - ředitel školy | 20.8.2015

Rozdělení žáků do prvních tříd

 Rozdělení žáků do prvních tříd dle jejich kódů :

 

 1.A (L. Grohová)1.B (J. Vávrová) 
 1502 1560
 1504 1562
 1506 1508
 1507 1563
 1534 1513
 1510 1520
 1511 1521
 1514 1528
 1515 1564
 1516 1531
 1517 1533
 1518 1538
 1522 1539
 1523 1541
 1526 1565
 1527 1547
 1529 1551
 1536 1553
 1545 1554
 1546 1566
 1548 1567
 1550 1568
 1570 1556
 1557 1558

J. Jirásko | 20.8.2015