Aktuální informace

Přijetí žáků k základnímu vzdělávání

Ředitel Základní školy K.V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín, jako příslušný správní orgán rozhodl podle § 46 a § 165 odstavce 2 písmene a/ a § 183 odstavce 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, takto:
 
 Kód žáka
 Rozhodnutí Kód žáka
 Rozhodnutí Kód žáka
 Rozhodnutí
1601     
přijat     
 1602    
přijat     
1603    
přijat    
 1604  přijat 1605 přijat 1606 přijat
 1607přijat 1608 přijat 1609 přijat
 1610přijat 1611 přijat 1612 přijat
 1613přijat 1614 přijat 1615 přijat
 1616přijat 1618 přijat 1619 přijat
 1620přijat 1621 přijat 1622 přijat
 1623přijat 1626 přijat 1627 přijat
 1628přijat 1629 přijat1631
 přijat
 1632přijat 1633 přijat 1634 přijat
 1635přijat1636
 přijat 1637 přijat
 1638přijat 1639 přijat 1640 přijat
 1641přijat 1642 přijat 1643 přijat
 1644přijat1645
 přijat 1646 přijat
 1647přijat 1649 přijat 1650 přijat
 1651přijat 1652 přijat 1654 přijat
 1655přijat 1656 přijat 1657 přijat
 1658přijat 1659 přijat 1660 přijat
 1661přijat 1662 přijat 1664 přijat
 1665přijat 1666 přijat 1667 přijat
 1668přijat 1625 přijat  
 
 
  Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje – Odboru školství. Odvolání je nutné podat do 15 - ti dnů od zveřejnění rozhodnutí a to prostřednictvím nadepsané školy (u ředitele školy).

Jaroslav Jirásko | 5.2.2016

Poptávka po novém konvektomatu

Ředitel Základní školy K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín, vypisuje poptávkové řízení na dodávku nového kovketomatu do školní kuchyně. Veškeré dalšé informace zde.

Jaroslav Jirásko | 2.2.2016

Volby do Školské rady ZŠ K.V.Raise Lázně Bělohrad

Přípravný výbor jmenovaný ředitelem školy vydává v souladu s volebním řádem Školské rady při Základní škole K.V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín, toto oznámení:

 

Volby zákonných zástupců do školské rady se uskuteční v týdnu od 29. února do 4. března 2016 v budově základní školy v Lázních Bělohradě. Kandidátní listiny s pokyny k volbám obdrží zákonní zástupci od 22. února do 26. února 2016.

 

Do 16. února se přijímají návrhy na členy školské rady, které můžete posílat mailem na adresu brychtovamirka@seznam.cz, zprávou ve vnitřním informačním systému školy Školaonline nebo podat písemně v kanceláři školy (u Pavlíny Šubrové), či vhozením návrhu do poštovní schránky školy (u vchodu do školy z Komenského ulice).

 

Do školské rady může být zvolen navržený zákonný zástupce žáka školy, který s kandidaturou vysloví písemný souhlas.

M.Brychtová | 15.1.2016