Aktuální informace

Pedagogická rada

Provozní pedagogická rada se bude konat v úterý 16. dubna 2014 od 14.00 hodin v zasedací místnosti školy. Porady  se účastní všichni pedagogičtí pracovníci a ekonomka školy. 

J. Jirásko | 14.4.2014

Novopacký slavíček

Naši žáci byli velmi úspěšní v pěvecké soutěži Novopacký slavíček, která se uskutečnila ve středu 9. dubna 2014 na Gymnáziu a Střední pedagogické škole v Nové Pace. V kategorii A2 (1. - 2. ročník) se ve zlatém pásmu umístili: Tereza Jirásková (čestné uznání poroty za přirozený projev), Nina Rychterová, Jakub Václavík a Anna Blímová. Ve stříbrném pásmu této kategorie se umístila Lucie Hromadová. V kategorii A3 (3. - 5. ročník) se ve zlatém pásmu umístila Rozálie Hlaváčková a ve stříbrném pásmu Jakub Matouš.

Vzhledem k počtu účinkujícíh (v každé kategorii cca 60 účinkujících) je úspěch našich žáků značný a stále platí, že v Bělohradě děti rádi a dobře zpívají. Podporujme je v tom. Děkujeme všem účinkujícím za jejich výkony a za účast v soutěži. 

admin | 10.4.2014

Poznávání živočichů

Žáci naší školy dosáhli velmi pěkných výsledků v soutěži poznávání živočichů, která se uskutečnila 26.3.2014 v Nové Pace. Kategorie 3. tříd - 1. místo Václav Ulvr, 3.místo Martin Bičiště, 9. místo Barbora Kuželová. Kategorie 4.-5. tříd - 1.místo Jiří Ludvík, 2.místo Jakub Šec. Kategorie 6.-7. tříd - 2. místo Tereza Blímová, 4.místo Roman Kužel a 10.místo Andrea Holubová. Kategorie 8.-9. tříd 3.místo Markéta Kulhánková, 5.místo Dominika Frissová a 11. místo Pavel Bureš. Všem gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

 

| 2.4.2014

Elektronické přístupy zákonných zástupců a žáků od září

Od září 2014 plánujeme změnit systém informování zákonných zástupců žáků druhého stupně o průběhu vzdělávání jejich dětí. Od osmého ročníku (a v případě zájmu již od šestého) budou zrušeny papírové žákovské knížky a rodiče budou informování pomocí dálkového přístupu přes server skolaonline, kde budou mít možnost pomocí přihlašovacího jména a hesla sledovat prospěch, absenci, chování, omlouvání a další akce týkající se vzdělávání a činnosti školy. Totéž budou mít i žáci pomocí svých přihlašovacích údajů. Podrobné informace budou dotyčným zákonným zástupcům předány s návodem a přihlašovacími údaji během května a června.

Jaroslav Jirásko | 20.3.2014