Aktuální informace

Přijetí žáků do prvního ročníku

Ředitel Základní školy K.V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín, jako příslušný správní orgán rozhodl podle § 46 a § 165 odstavce 2 písmene a/ a § 183 odstavce 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, takto : 
 
 

Kód žáka

Rozhodnutí 

Kód žáka

Rozhodnutí 

Kód žáka

Rozhodnutí 

1502 přijat

1503  

 přijat1504  přijat
1506  přijat1507  přijat1508   přijat
1509 přijat1510  přijat1511  přijat
1513  přijat1514 přijat1514 přijat
1516  přijat1517  přijat1518  přijat
1520  přijat1521  přijat1522 přijat
1523  přijat1526  přijat1527  přijat
1528  přijat1529  přijat1531  přijat
1533  přijat1535  přijat1536  přijat
1538  přijat1539  přijat1541  přijat
1543  přijat1545  přijat1546  přijat 
1547  přijat1548  přijat1549  přijat
1550  přijat1551  přijat1553  přijat
1556  přijat1557  přijat1558  přijat
1560  přijat1562  přijat1563  přijat
1564  přijat1565  přijat1566  přijat
1567  přijat1568  přijat 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje – Odboru školství. Odvolání je nutné podat do 15 - ti dnů od zveřejnění rozhodnutí a to prostřednictvím nadepsané školy (u ředitele školy). 
 
 

Jaroslav Jirásko - ředitel školy | 21.1.2015

Pololetní prázdniny

Pololetní prázdniny připadají na pátek 30. ledna 2015. V tento den bude škola uzavřena, školní družina bude mimo provoz.Školní jídelna vaří pro cizí strávníky. Pokud by žáci školy měli zájem o oběd, musí se přihlásit ve školní jídelně, na oběd ale dle platné vyhlášky mají nárok za plnou cenu. 

admin | 21.1.2015

Informace o zápisu do prvního ročníku

V pátek 16. ledna 2015 se uskutečnil zápis žáků do prvního ročníku. K zápisu se dostavilo 69 dětí. Kolem 15 zákonných zástupců chce žádat o odklad. Kódy přijatých žáků budou zveřejněny v nejbližších hodinách, další informace budou zákonným zástupcům sděleny na schůzkách, které plánujeme v březnu a v květnu. Fotky ze zápisu zde.

Jaroslav Jirásko - ředitel školy | 21.1.2015

Objednávky vstupenek na Školní ples

Školní ples se letos uskuteční v sobotu 21. února. Od 12. ledna si můžete rezervovat vstupenky na telefonním čísle 724 271 628 nebo osobně ve školní družině u paní vychovatelka Zdenky Petřivé. 

admin | 12.1.2015