Aktuální informace

<< 1 | 2 | 3 | 4 | >>

Seminář s Křečky

Křečci LB mají na kontě další z řady seminářů zaměřených na problematiku žákovského parlamentu. Prezentace činností, ukázkové zasedání, ale i aktivity a skupinové práce (spolupráce, argumentace, zábava, kritické myšlení aj.), to vše mohli vidět dnešní návštěvníci, kteří si, doufáme, odnáší mnoho inspirace do svých parlamentů. Děkujeme Křečkům za skvělou reprezentaci školy!

| 29.5.2019

Muzeum kouzel

V pondělí 27. května vyjely děti z 2. oddělení školní družiny na výlet do muzea kouzel a magie v Pardubicích. Nasvícené podium a hudba vyvolaly správnou atmosféru.  Zvědavost a touha dostat se na podium byly veliké. Prohlídku muzea zkrátila nedočkavost vlastnit některé z kouzel. 

| 29.5.2019

Přijetí k základnímu vzdělávání

Ředitel Základní školy K. V. Raise Lázně Bělohrad, okres Jičín, jako příslušný správní orgán rozhodl podle § 46 a § 156 odstavce 2 písmene a/ a § 183 odstavce 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, takto: 
 

Registrační číslo

Výsledek zápisu

Registrační číslo

Výsledek zápisu

TLV5X

Zapsán do 1.  ročníku

EDM9T

Zapsán do 1. ročníku

17V5Z

Zapsán do 1. ročníku

ITHD3

Zapsán do 1. ročníku

3QIDL

Zapsán do 1. ročníku

WCTBQ

Zapsán do 1. ročníku

X56G0

Zapsán do 1. ročníku

V3HUT

Zapsán do 1. ročníku

1903

Zapsán do 1. ročníku

BILCV

Zapsán do 1. ročníku

0BOT5

Zapsán do 1. ročníku

HEDFB

Zapsán do 1. ročníku

FUKEE

Zapsán do 1. ročníku

7FE90

Zapsán do 1. ročníku

1901

Zapsán do 1. ročníku

1TY0A

Zapsán do 1. ročníku

FSWLX

Zapsán do 1. ročníku

X30QS

Zapsán do 1. ročníku

QZFK7

Zapsán do 1. ročníku

MCKR3

Zapsán do 1. ročníku

AD5G8

Zapsán do 1. ročníku

R5X48

Zapsán do 1. ročníku

21B3I

Zapsán do 1. ročníku

Q305H

Zapsán do 1. ročníku

GHVZU

Zapsán do 1. ročníku

1904

Zapsán do 1. ročníku

EJD6K

Zapsán do 1. ročníku

84EKC

Zapsán do 1. ročníku

1FTBD

Zapsán do 1. ročníku

BC01B

Zapsán do 1. ročníku

ZBT4J

Zapsán do 1. ročníku

Q5EAV

Zapsán do 1. ročníku

4MTP4

Zapsán do 1. ročníku

69D3A

Zapsán do 1. ročníku

0TRPP

Zapsán do 1. ročníku

1902

Zapsán do 1. ročníku

WITJQ

Zapsán do 1. ročníku

E1WN4

Zapsán do 1. ročníku

F79MV

Zapsán do 1. ročníku

4YEGW

Zapsán do 1. ročníku

M4T9A

Zapsán do 1. ročníku

O0QOJ

Zapsán do 1. ročníku

O6ZU2

Zapsán do 1. ročníku

T22N1

Zapsán do 1. ročníku

 
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje – Odboru školství. Odvolání je nutné podat do 15 – ti dnů od doručení rozhodnutí, a to prostřednictvím nadepsané školy (u ředitele školy).
                                                         Jaroslav Jirásko – ředitel školy  

J. Jirásko | 20.5.2019

Opět přiletěly...

Z teplých krajin se k nám v jarních měsících vracejí ptáci, v dubnu k nám na školní dvůr pravidelně přilétají čarodějnice. I letos se slétly a připravily pro své bělohradské kolegy a kolegyně hravé dopoledne

| 1.5.2019

Den Země s krtečkem

Dne 25.4.2019 se školní družina s vychovatelkami L. Pušovou a J. Riedelovou zúčastnila oslavy Dne Země s krtečkem v Lomnici nad Popelkou. Na zámeckém nádvoří nás nejprve přivítal krteček v nadživotní velikosti, který vytvořil dvoumetrovou krtičinu, jejíž životodárnou půdu si mohly děti odvézt ve svých nádobkách domů. Děti měly možnost využít nabídky zajímavých aktivit. Hravou formou třídily odpad, seznámily se s průběhem recyklace, vyráběly z přírodnin postavičky a v krásné místnosti zámku zpívaly s kytarou. V 15.00 jsme se zúčastnili velice zajímavé přednášky s promítáním "Vesmírný krteček" s panem Milanem Halouskem, pracovníkem České kosmické kanceláře. Počasí nám opravdu přálo a vraceli jsme se domů s novými poznatky příjemně unaveni. 

| 1.5.2019


Co nás čeká?

ObrázekNázevDatum (od-do)Popis
Zahradní slavnost 18.6.2019 od 17.00, park
Vystoupení dramatického kroužku pro žáky ZŠ 12.6.2019 dopoledne
Pasování 1. tříd na čtenáře 11.6.2019 1.A - 16.00, 1.B - 16.30
aula
Medobraní 7.6.2019 1.-.3.ročník
Schůzka rodičů budoucích prvňáčků 5.6.2019 aula, od 17 hod.
Projekt ŠD - restaurace (2. oddělení) 4.6.2019
Dopravní hřiště 3.6.2019 4.A, 4.B