Drobečková navigace

Úvod > Škola > Novinky > Oznámení o svolání oprávněných osob k volbám členů školské rady při ZŠ K. V. Raise, Lázně

Oznámení o svolání oprávněných osob k volbám členů školské rady při ZŠ K. V. Raise, LázněDatum konání:
14.2.2022

Na základě §167 a §168 zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon, v platném znění a Volebního řádu pro volby členů školské rady svolává ředitelka Základní školy K. V. Raise Lázně Bělohrad, okres Jičín  oprávněné osoby k volbám členů školské rady pro období 2022 – 2025. 

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. 

Školská rada čítá šest členů, třetinu z nich volí ze svých řad zákonní zástupci nezletilých žáků, třetinu jmenuje zřizovatel školy Město Lázně Bělohrad a třetinu volí pedagogičtí pracovníci z řad pedagogů. Volební období je tříleté. 

Členem školské rady nemůže být ředitelka školy. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků, zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.  

Pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen za člena školské rady této školy zákonnými zástupci nezletilých žáků, zletilými žáky a studenty ani jmenován zřizovatelem nebo ředitelem školy.  

Zájemci o zapsání na kandidátní listinu pro volbu členů školské rady se mohou hlásit do 16. 3. 2022 osobně, telefonicky, e-mailem (kontakty jsou na webových stránkách školy www.zslb.cz) a to: 

  • Ředitelce školy – Mgr. Miroslavě Brychtové
  • Členům volební komise – Mgr. Evě Lacinové, Mgr. Lidmile Grohové, Michaele Vojtíškové

Kandidátka bude  zveřejněna dne 25. 3. 2022 na webových stránkách školy a na informační tabuli školy.  

Hlasovací lístky se jmény kandidátů obdrží každý zákonný zástupce po svém dítěti dne 25. 3. 2022. 

Volba kandidátů zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky se uskuteční ve dnech 28. 3. 2022 až 30. 3. 2022 a to touto formou: 

  • Odevzdáním hlasovacího lístku do volební schránky v kanceláři školy
  • Vhozením hlasovacího lístku do schránky školy (u hlavního vchodu od Fričova muzea)
  • V zalepené obálce po Vašem dítěti, které ji předá v kanceláři školy do volební schránky

Volba kandidátů pedagogickými pracovníky se uskuteční ve dnech 28. 3. 2022 a 29. 3. 2022. 

V Lázních Bělohrad, dne 14. 2. 2022