Drobečková navigace

Úvod > Škola > Novinky > Projekt voda – II. stupeň

Projekt voda – II. stupeňDatum konání:
6.2.2022

Po delší odmlce se 3. 2. 2022 v naší škole uskutečnil projekt voda. Zapojili se žáci celého druhého stupně. 

Žáci šestého ročníku se zaměřili na vodu z pohledu pitného režimu. Prováděli různé aktivity jako zařazování nápojů do „pyramidy zdravého pitného režimu“, vyplňování pracovního listu „voda v těle“, nechybělo zamyšlení nad vlastní životosprávou. Dále ve skupinách vypracovali plakát na téma množství cukru v nápojích nebo nápojový automat. Na závěr proběhlo natáčení reklamy na nápoj.  

Žáci sedmého ročníku zpracovávali téma vody ze zeměpisného pohledu. Vytvářeli „postery“ v elektronické podobě na různá témata, například: oceány a moře, ledovce, řeky a vodopády, jezera a přehrady, vodstvo ČR – rybníky, jezera, přehrady, řeky. Žáci pracovali ve skupinkách a výsledkem jejich práce byl plakát, který následně přiblížili ostatním.  

Žáci osmého ročníku prováděli experimenty, které jim odkryly různé fyzikální vlastnosti vody, nebo poukázali na její využití. Žáci pracovali převážně ve dvojicích, postupně na několika stanovištích. Vyzkoušeli si experimenty jako var vody za sníženého tlaku, ústřední topení, vodní zvedák, vodní sopka, zkoumali vztlakovou sílu ve vodě, hydrostatický tlak a povrchové napětí vody. Na závěr proběhla společná debata o výsledcích pokusné činnosti.  

Žáci devátého ročníku vytvořili krátké videonahrávky prezentací chemických pokusů s vodou. Například předvedli přípravu vodíku hydrolýzou vody, podstatnou reakci již blízké budoucnosti, vytvořili model čističky odpadních vod, také popisovali přípravu vody destilované za pomoci chemické aparatury. Dále předvedli vznik kyselého deště spalováním síry. Rovněž ve videu vysvětlili rozdíl mezi tvrdou a měkkou vodou či odstraňovali vodu krystalickou z modré skalice.

Vytvořené plakáty:  

  • Plakát 1
  • Plakát 2
  • Plakát 3
  • Plakát 4
  • Plakát 5
Projekt voda – II. stupeň
Projekt voda – II. stupeň
Projekt voda – II. stupeň
Projekt voda – II. stupeň
Projekt voda – II. stupeň
Projekt voda – II. stupeň
Projekt voda – II. stupeň
Projekt voda – II. stupeň
Projekt voda – II. stupeň
Projekt voda – II. stupeň
Projekt voda – II. stupeň
Projekt voda – II. stupeň
Projekt voda – II. stupeň
Projekt voda – II. stupeň
Projekt voda – II. stupeň
Projekt voda – II. stupeň
Projekt voda – II. stupeň
Projekt voda – II. stupeň
Projekt voda – II. stupeň
Projekt voda – II. stupeň
Projekt voda – II. stupeň
Projekt voda – II. stupeň
Projekt voda – II. stupeň
Projekt voda – II. stupeň
Projekt voda – II. stupeň
Projekt voda – II. stupeň