Drobečková navigace

Úvod > Škola > Novinky > Projektový den 27. září – Den s třídním učitelem

Projektový den 27. září – Den s třídním učitelemDatum konání:
3.10.2021

Jak se dá takový den prožít? O tom všem v krátkých zprávách a fotografiích.  

1.A

První dvě vyučovací hodiny jsme byli s žáky ve třídě. Každý žák nejprve pomocí omalovánky ztvárnil sám sebe a do tabulky vyplnil své jméno a následně oblíbenou barvu, oblíbené zvíře, oblíbené jídlo a oblíbenou věc. Každý poté představil svým spolužákům to, co vyplnil do tabulky. Následovalo společné vytváření plakátu – „Pravidla naší třídy“. Třetí a čtvrtou vyučovací hodinu jsme šli do parku, kde žáci plnili úkoly z kartiček (celkem 9 úkolů – např.: „Postav v určené skupině domek pro zvířátka z přírodnin.“; „Najdi podle kartičky dvojici a řekni, co si pamatuješ o svém kamarádovi.“; „Veď svého kamaráda, který hraje slepého“ (test důvěry). Následovalo povídání v kruhu (rozbor celého dne, vyjádření pocitů), společné zpívání. Některé úkoly z kartiček byly splněny již ve třídě (při 1. A 2. vyučovací hodině). 

1.B

Děti z 1.B si projektový den s názvem Cesta za zvířátky užily. Společně plnily úkoly v terénu, malovaly obrázky na kamínky a hrály aktivity zaměřené na stmelování kolektivu.

2.A

Naše třída 2.A navštívila knihovnu v Nové Pace. Paní knihovnice vysvětlila dětem, proč je důležité číst, jak jsou řazeny knihy a zahrála si s nimi hru na jméno. Na závěr si každé z dětí mohlo vybrat knihu a asi 20 min. si ji číst.  

2.B

2.B si užila „Den s hasiči v Mlázovicích“, kde si děti mohly vyzkoušet tuto náročnou profesi na vlastní kůži, i když vlastně zmáčení bylo příjemným osvěžením.  Nechyběla opičí dráha, hry na hřišti, venkovní oběd a ani sladké překvapení v podobě zmrzliny. Druhá část byla spíše tvořivá, kdy si každý mohl vyrobit nějakou podzimní dekoraci. 

3.A

3.A byla na exkurzi v kamenolomu Javorka. Barevný pískovec se dětem líbil, mnohé si nesly pískovcové kamínky domů. 

3.B

Putování kolem rybníků v okolí Bělohradu. Děti z 3.B mají naplánováno, že během třetí třídy obejdou rybníky v okolí Bělohradu. Putování začaly na Pardoubku, potom šly kolem rybníku pod Byšičkami a Skaláku. Cestu zakončily na hrázi rybníka Hluboký. Děti se dozvěděly něco málo z historie rybníků, a jestli jsou to rybníky lovné nebo chovné. 

4.A

Třída 4.A strávila Den s učitelem v Městských lesích Hradce Králové. Letos jsme šli trasu z Nového Hradce přes rybník U kříže k lanovému centru. Cestou zpět jsme udělali zastávku v Kukuřičném bludišti. 

4.B

Den s učitelem měl ve 4.B dvě části. V první si malí kouzelníci užili zážitkový program pod vedením SDH Mlázovice, ve druhé se vyzkoušeli hravé učení v centrech aktivit. A zhodnocení? Jednohlasně rozhodnuto – zopakujeme si obě dvě! 

5.A

Byli jsme v KAMENOLOMU JAVORKA V HORNÍ NOVÉ VSI. Poslechli jsme si vyprávění pana ing. Františka Žočka, hádali jsme názvy soch z pískovce (typická jídla našeho kraje) a při cestě tam i zpět si užili bezvadné počasí. Cestou jsme se snažili uhodnout hádanky ze hry Česko. Den jsme si jako třída užili. 

5.B

Projektový den „Den s učitelem“ žáci 5.B strávili aktivitami, které měly za cíl rozvíjet pozitivní vztahy v kolektivu. Jednou z aktivit, která sloužila zejména k rozvoji vzájemné důvěry a spolupráce, bylo slovní instruování spolužáka se zavázanýma očima. Druhá, tentokrát výtvarně zaměřená činnost, se rovněž soustředila na podporu kooperace žáků. Výsledkem této činnosti byly obrázky, na nichž se podíleli všichni žáci společně. Při poslední aktivitě měly děti i paní učitelky na zádech nalepené lístečky, na které se vzájemně hodnotily. Ačkoli tento den páťáci prožili „pouze“ v areálu školy, velmi si jej společně užili.   

6.A

Logika? Matematika? Šifry? Ne každý je s nimi kamarád. Žáci 6.A v pondělní ale zjistili, že s nimi může být i zábava. 
Celé dopoledne strávili v bělohradské Bažantnici a luštili šifry v rámci “Velké šifrovací hry”. Velká pochvala a ocenění všem, kterým se podařilo dostat se k pokladu.

6.B

 Odpady a jejich třídění. Den jsme zahájili ve škole ve skupinách, kde jsme vypracovali pracovní list, který se týkal třídění odpadu. Potom jsme se vydali do Sběrného dvora v Lázních Bělohradě, kde na nás čekal pan Milan Šubr, který nám vysvětlil a ukázal třídění odpadů a seznámil s odpadovým hospodářstvím v LB.  Cestou jsme posbírali tašku odpadků.  

7.A

Třída 7.A odjela ranním vlakem do Nové Paky. Tam byla provedena po areálu sběrného dvora. Zpět došla pěšky cestou přes Přibyslav. Na několika zastávkách si zahrála i nějaké hry.  

7.B

Se 7.B jsme v pondělí navštívili sběrný dvůr v Nové Pace, kde jsme viděli, jak a kde se třídí papír, plasty, sklo a další odpadní produkty. Do Nové Paky jsme jeli vlakem a zpátky šli pěšky. 

8.A

Třída 8. A se zaměřila v rámci projektového dne na poznání města. Žáci pracovali s brožurami, vzpomínkovými knihami, Bělohradskými listy a zjišťovali informace o názvu města, o jeho majitelích a rodácích. Pomocí dobových fotografií poznávali vzhled města z přelomu 19. a 20. století a porovnávali ho s dnešní podobou. Zjištěné informace žáci zaznamenávali a tvořili lapbooky s názvem Lázně Bělohrad. Náměstí Karla Václava Raise poznávali osobně a snažili se zde vyhledat odpovědi na předložené otázky.  

8.B

Náš projekt se jmenoval “multikulturní 8.B. V tomto projektu jsme společně besedovali cizích jazycích – co nás baví, co nás nebaví a proč. Dále jsme si ve skupinách vypracovali “plachty” o Německu, Anglii, Rusku a Finsku, zazpívali jsme si písničku Bratře Kubo v několika jazycích a nakonec jsme si vyslechli prezentace jednotlivých skupin o daných zemích. 

9.A

Žáci 9. A vytvářeli krátké video představení rodin z různých států s rozdílnou životní úrovní a porovnávali s naší. Máme se stejně dobře, jako většina lidí ve světě?

9.B

S dětmi jsme si připomněli svátek sv. Václava. Nejdříve si děti upekly svatováclavské koláčky, poté žáci pracovali ve skupinkách a tvořili podzimní dekorace. Někteří navlékali jeřabiny na drátek, a tvořili tak závěsnou dekoraci, jiní vyráběli podzimní věnce, zdobili polystyrenové koule a tři výtvarně nadaní žáci namalovali na kartonový papír hlavu sv. Václava. Koláčky jsme si sice snědli, ale podzimními dekoracemi  a bustou sv. Václava jsme vyzdobili vestibul naší školy.  

1.A
1.A
1.A
1.A
1.A
1.A
1.A
1.A
1.A
1.A
1.A
1.B
1.B
1.B
2.A
2.B
2.B
2.B
2.B
2.B
2.B
2.B
2.B
2.B
3.A
3.A
3.A
3.B
3.B
4.A
4.A
4.B
4.B
5.A
5.A
5.A
5.B
5.B
5.B
6.A
6.A
6.A
6.A
6.A
6.A
6.A
6.A
6.B
6.B
7.B
7.B
7.B
7.B
7.B
7.A
7.A
8.A
8.A
8.A
8.A
8.B
8.B
8.B
9.A
9.A
9.B
9.B