Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9
Beseda s myslivci
10 11
12
Bubnování a batikování triček
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22
Zima alespoň na pódiu
23 24 25
26 27 28 29 1 2 3
Drobečková navigace

Úvod > Desatero pro rodiče

Desatero pro rodiče

 

1) Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze

 • je přiměřeně obratné a zdatné
 • samo se obléká a obouvá, zaváže si tkaničky
 • je samostatné při jídle a osobní hygieně
 • zvládá drobné úklidové práce
 • má pořádek ve svých věcech

 

2) Dítě by mělo být citově samostatné a schopné kontrolovat své chování

 • vystupuje samostatně
 • ovládá se a kontroluje, přizpůsobí se konkrétní situaci
 • je zodpovědné za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla

 

3) Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti

 • vyslovuje správně všechny hlásky
 • mluví ve větách a rozumí většině slov
 • má přiměřenou slovní zásobu
 • spolupracuje ve skupině

 

4) Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci

 • zvládá činnosti s drobnějšími předměty
 • drží správně tužku
 • rozlišuje pravou a levou stranu
 • rozezná pojmy před, za, vedle, atd.

 

5) Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy

 • rozlišuje a porovnává podstatné znaky a vlastnosti předmětů (barvy, velikost, tvar),
 • vytleská slabiky ve slově a určí první hlásku
 • najde rozdíly na dvou obrázcích

 

6) Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace

 • má představu o čísle
 • vyjmenuje číselnou řadu a spočítá počet prvků v rozsahu do pěti (deseti)
 • rozpozná základní geometrické tvary

 

 

7) Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit

 • soustředí pozornost po určitou dobu
 • pamatuje si říkadla, básničky, písničky
 • přijme úkol či povinnost
 • postupuje dle pokynů a pracuje samostatně

 

8) Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině

 • uplatňuje základní společenská pravidla (zdraví, požádá, poděkuje, omluví se)
 • navazuje kontakty s dítětem i dospělým
 • zapojí se do práce ve skupině a dodržuje daná pravidla
 • je schopno brát ohled na druhé

 

9) Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost

 • pozorně poslouchá a sleduje se zájmem
 • je schopno se zúčastnit dětských kulturních programů a sportovních akcí
 • svoje zážitky komentuje, vypráví
 • tvoří, modeluje, stříhá, lepí, kreslí, maluje, vytrhává, sestavuje

 

10) Dítě by se mělo orientovat ve své prostředí, v okolním světě i v praktickém životě

 • vyzná se ve svém prostředí (doma i ve škole)
 • zvládá každodenní činnosti (vyřídí vzkaz, samostatně se obslouží, drobné úklidové práce)
 • ví, jak se má chovat