Drobečková navigace

Úvod > Škola > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Město Lázně Bělohrad
nám. K. V. Raise 160
50781 Lázně Bělohrad


Základní účel zřízení - školní vzdělávání
Hlavní činnost - vzdělávání a stravování

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • ZŠ, Družina, Jídelna

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Základní škola K. V. Raise
  Lázně Bělohrad Komenského 95
  507 81 Lázně Bělohrad

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Základní škola K. V. Raise
  Lázně Bělohrad Komenského 95
  507 81 Lázně Bělohrad

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí - pátek (září - červen)
  8:00 - 13:00 hod

 • 4.4 Telefonní čísla

  mobilní telefon: +420 493 792 070
  pevná linka:  +420 732 718 407

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.zslb.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Základní škola K. V. Raise
  Lázně Bělohrad Komenského 95
  507 81 Lázně Bělohrad

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  skola@zslb.cz

 • 4.8 Datová schránka

  pawmn2n

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 390770237/0100

6. IČO

70879150

7. DIČ

Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: skola@zslb.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): pawmn2n

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: 

Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad Komenského 95, 507 81 Lázně Bělohrad

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Základní školou K. V. Raise, Lázně Bělohrad poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.