Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12
Výlet školní družiny
13 14 15 16
17 18 19 20
Hurá na prázdniny 2024
21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > Škola > Ochrana oznamovatelů

OCHRANA OZNAMOVATELŮ – WHISTLEBLOWING

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE K OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů se s účinností od 1. 8. 2023 zřizuje vnitřní oznamovací systém. Vnitřní oznamovací systém je upraven Směrnicí Pravidla ochrany oznamovatelů, kteří oznamují porušení práva Evropské unie účinné od 1. 8. 2023 (směrnice je součástí přílohy).

Povinným subjektem je Základní škola K.V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín.
Vnitřní oznamovací systém představuje souhrn postupů a nástrojů, které slouží k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem. Pro potřeby Základní školy K.V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín, je uplatněn vnitřní oznamovací systém vlastní, který umožňuje uplatňovat oznámení také vzdáleným přístupem diskrétně v souladu s platnými právními předpisy.

Oznamovatelem je dle zákona a Směrnice EU fyzická osoba, která může podat oznámení pomocí vnitřního oznamovacího systému povinného subjektu, nebo prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti (Ministerstvu spravedlnosti lze oznámení podat na https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/).
Za splnění určitých podmínek má oznamovatel právo své oznámení i zveřejnit. Oznamovatel má podle zákona možnost podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému (VOS), externího/vnějšího oznamovacího systému (EOS) nebo uveřejněním. Oznamovatel má taktéž možnost oznámení podat přímo příslušným orgánům veřejné moci (policejní orgán, orgán správního trestání). Volba mezi VOSa EOS pro prvotní podání oznámení je na úvaze a volbě oznamovatele.


Oblasti upravené právním předpisem nebo předpisem Evropské unie:

 • finanční instituce, finanční služby, finanční produkty a finanční trhů;
 • daně z příjmů právnických osob,
 • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;
 • ochrana spotřebitele a bezpečnosti a souladu s požadavky na výrobky podle právních předpisů;
 • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích;
 • ochrana životního prostředí, bezpečnost potravin a krmiv a ochrana zvířat;
 • radiační ochrana a jaderná bezpečnost;
 • zadávání veřejných zakázek, veřejných dražeb a hospodářské soutěže;
 • ochrana vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví;
 • ochrana osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů;
 • ochrana finančních zájmů Evropské unie;
 • fungování vnitřního trhu včetně ochrany unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory, o kterém se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo obdobnou činností

Oznamování přes vnitřní oznamovací systém

Přijetí oznámení od oznamovatele protiprávního jednání je v rámci VOS svěřeno výlučně příslušné osobě. Příslušná osoba zkoumá oznámení a případně navrhuje povinnému subjektu opatření k nápravě zjištěného protiprávního stavu. Povinný subjekt ani nikdo jiný nesmí zasahovat do řádného výkonu činnosti příslušné osoby a nesmí ohrožovat ani její nestrannost.

Příslušnou osobou je určena Ing. Pavlína Šubrová
Kontaktní údaje na příslušnou osobu: telefon – 607 626 136
mail – whistleblowing@zslb.cz

 

Způsoby oznamování přes vnitřní oznamovací systém:

a) písemně, v listinné podobě předat osobně,

b) písemně v listinné podobě na adresu: Základní škola K.V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín, Komenského 95, 507 81 Lázně Bělohrad s označením „Oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů – pouze k rukám příslušné osoby“,

c) elektronicky na výše uvedené emailové adrese whistleblowing@zslb.cz

d) ústně osobně– v kanceláři základní školy nebo ústně telefonicky na telefonu č.: 607626136

 

Přílohy:

Metodika ministerstva spravedlnosti k whistleblowingu
Zákon č. 171_2023 O ochraně oznamovatelů

Příloha č. 4 Formulář pro oznamování protiprávního jednání

 

Ministerstvu spravedlnosti lze oznámení podat na: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/