Drobečková navigace

Úvod > Škola > Nadační fond Křečci

Nadační fond Křečci

Adresa

Komenského 95
507 81 Lázně Bělohrad

IČO: 05261112

Číslo účtu: 115-3124730287/0100

E – mail: nadace@zslb.cz 

Správní rada:

Mgr. Eva Lacinová Předsedkyně správní rady

lacinova@zslb.cz

Mgr. Martin Menčík Člen správní rady

mencik@zslb.cz

Ing. Pavlína Šubrová Členka správní rady

subrova@zslb.cz

Již několik let existuje na naší základní škole Nadační fond Křečci. Proč zrovna Křečci? Není to proto, že bychom „syslili“ peníze, ale název jsme převzali z pojmenování našeho parlamentu. A ten má křečky v oblibě a bere je jako velmi milá zvířátka. A teď zpátky k naší nadaci. Finanční příspěvky, které obdržíme od rodičů, různých organizací nebo od zřizovatele města, použijeme na nákup sportovních potřeb pro žáky, her do školní družiny nebo pro výbavu relaxační místnosti Louka. Město Lázně Bělohrad nám každý rok přispívá částkou 40 000 korun, za což už opravdu můžeme nakoupit pěkné pomůcky.

Nadace také přispívá žákům na cestovné a startovné při sportovních soutěžích a různých olympiádách. Každý ročník obdrží finanční příspěvek pro třídu, třeba na pasování čtenářů, školní výlet, školu v přírodě, na rozloučení pátých tříd s prvním stupněm, na adaptační kurz v šestých třídách. Stejně tak i na lyžařský nebo sportovní kurz. I devátým třídám nadace ráda přispěje na ukončení školní docházky formou dárků na rozloučenou.

Nadační fond má svou důležitou roli v chodu naší školy. Ale za finanční příspěvky vděčí hlavně rodičům, městu Lázně Bělohrad i dalším jednotlivcům, kteří nám dary poskytují. Všem moc děkujeme. 

Vaši Křečci

QR kód platby

Prezentace

QR platba NF Krecci.png QR prezentace NF Krecci.png

 

 

Nové logo ZP Křečci Nadační fond Křečci Nadační fond Křečci