Drobečková navigace

Úvod > Škola > Novinky > Podzim na strakaté kobyle jede

Podzim na strakaté kobyle jedeDatum konání:
25.10.2023

Na prvním stupni proběhl podzimní projektový den s třídním učitelem s názvem Podzim na strakaté kobyle jede. Na programu tedy byla spousta rozličných aktivit.

 

 1. A

Podzimní vyučování a pak hurá do přírody! Středeční počasí k tomu bylo jako dělané a tak jsme došli až na Byšička.

podzimVernerova (5).png podzimVernerova (1).png podzimVernerova (6).png podzimVernerova (2).png podzimVernerova (3).png podzimVernerova (4).png

 

 1. B

Podzimní den v 1.B byl provázaný s halloweenským dopolednem a vzpomínkami na podvečerní stezku městem. Malí lišáci ukázali, že mají pro strach uděláno. Kromě bubáků jim nenahnalo strach ani deset záludných podzimních úkolů. Poradili si s výrobou podzimníčka, počítáním s kaštany, poznáváním listů a plodů, dokonce se vrhli i na podzimní běhací diktát. Po perné práci vyrážíme na prázdninový odpočinek a po něm hurá do dalšího učení!

podzimHlusickova (3).png podzimHlusickova (4).png podzimHlusickova (5).png podzimHlusickova (1).png podzimHlusickova (2).png

 

 2. A

Předprázdninový den jsme si ve škole užili jinak, než jsme zvyklí. První hodinu jsme dotvořili obrázky veselých dýní. Pak jsme zhlédli Broučky – Podzim a pak pořad na téma Proč padají listy? Další část dne jsme plnili úkoly na tabletech, poznávali jsme podzimní plody, stromy, keře, opakovali jsme si roční období a měsíce. Dopoledne jsme zakončili příjemnou procházkou do parku, kde jsme poznávali stromy kolem nás.   

podzimKratka (1).png podzimKratka (2).png podzimKratka (3).png

 

 2. B

Během projektového dne si děti z 2. B nejprve zopakovaly, co všechno vědí o podzimu. Následně si ze skleniček a krásně zbarvených lístků vyrobily podzimní svícínky a mimo to si také například procvičily vzájemnou kooperaci prací s textem a při tvorbě myšlenkové mapy.

podzimLacinovaA (1).png podzimLacinovaA (2).png podzimLacinovaA (3).png podzimLacinovaA (4).png podzimLacinovaA (5).png podzimLacinovaA (6).png

 

 3. A

Náš projektový den na téma PODZIM byl rozdělen do několika částí, celý projekt se nesl v barvách a aktivitách týkajících se již zmíněného podzimu. Žáci si nejprve zahráli podzimní tabu, ve kterém si popisovali pomocí nápověd typické slovo pro dané roční období. Následně pracovali v týmech – vyzkoušeli si osmisměrku, pátrací počítání a nechyběly ani deskové hry s otázkami o podzimu. Největší bojovkou byly kimovy hry, ve kterých se žáci snažili zapamatovat si co nejvíce obrázků. Poslední aktivita ve třídě byla tvořivá, žáci pomocí barev a listů zapouštěli barvy. Následně jsme se odebrali ven, kde všichni tvořili podzimní skřítky a barevné mandaly z dostupných přírodnin. Počasí nám přálo, a tak jsme si náš den moc užili.

podzimHorackova (3).png podzimHorackova (1).png podzimHorackova (2).png podzimHorackova (4).png podzimHorackova (5).png podzimHorackova (6).png

 

 3. B

Náš podzimní projekt byl zaměřen na spolupráci v týmech. Děti si ve skupině sestavily společný obrázek, luštily ukrytá slova a čísla, vyzkoušely si svou zrakovou paměť při Kimově hře a zahrály si hru „Podzimních pět“. Týmová práce děti čekala i v přírodě, kde podle zadání plnily úkoly spojené s hledáním, sbíráním a tvořením. Na závěr si každý tým vytvořil svou mandalu z přírodnin. Projektový den jsme si všichni užili. 

podzimHolubickova (1).png podzimHolubickova (2).png podzimHolubickova (3).png

 

 4. A

Náš den měl dvě části. První bylo velké vydlabávání dýní a druhá zahrnovala vyrábění obrazků z přírodnin.

podzimKrausova (1).png podzimKrausova (2).png podzimKrausova (3).png podzimKrausova (4).png podzimKrausova (5).png

 

  4. B

Během projektového dne jsme se vydali pozorovat a poznávat změny  podzimní přírody. Krása přírodnin nás natolik zaujala, že jsme si některé odnesli do třídy, kde jsme pak společně na stanovištích vyráběli různé dekorace - strašáky a zvířátka z dýní, lapače duchu nebo různé koláže z listů. Během vyrábění jsme si zpívali oblíbené písničky a sdělovali si plány na podzimní prázdniny. Nakonec jsme si připomněli krátkými filmy význam blížícího se státního svátku 28. řįjna.

podzimStefanova (1).png podzimStefanova (4).png podzimStefanova (5).png podzimStefanova (2).png podzimStefanova (3).png

 

 5. A

Náš projektový den byl rozdělen do několika částí. První dvě hodiny jsme byli ve třídě, kde jsme se věnovali výlovu rybníku a plnili nejrůznější úkoly z českého jazyka. Poté jsme se stali na chvíli ochutnávači jablek a vyzkoušeli si degustaci sedmi vybraných odrůd. Jablíčka nám chutnala všechna, ale každý jsme měli nakonec svého favorita.  Na zbylé tři hodiny jsme vyrazili ven, do Bažantnice. Podzim nás inspiroval barvami listů a za pomoci voskovek jsme si vytvořili frotáž. Celý den jsme si společně báječně užili.  

podzimChomysinova (1).png podzimChomysinova (2).png

 

 5. B

 Ve středu děti z 5.B pokračovaly ve svém projektu a navštívily ve Hřídelci rybník Na Splávku.

podzimNekovarikova (1).png