Drobečková navigace

Úvod > Škola > Novinky > ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍD ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍD ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025V souladu s § 164 ods. 1, písm. a) a v souladu s § 165 odst 1, písm. a)  zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanoví ředitelka Základní školy K. V. Raise Lázně Bělohrad, okres Jičín, že ve školním  roce 2024/2025 otevře 2 první třídy s maximálním počtem 30 žáků na třídu.

 

Zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2024/2025 bude probíhat v budově Základní školy v Lázních Bělohradě, Komenského ulice č. p. 95 v termínu 19. dubna 2024 od 14 do 18 hodin.

K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem v předem stanoveném čase (podle elektronické přihlášky, kterou lze vyplnit od 19. března 2024 do 14. dubna 2024). Zákonný zástupce s sebou přinese rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

 

Zápis pro školní rok 2024/2025 je určen pro děti:

  • narozené v období 1. září 2017 až 31. srpna 2018,
  • s odkladem povinné školní docházky z loňského roku,
  • které dovrší 6 let věku mezi 1. zářím 2024 a 31. prosincem 2024 (nutné doložit doporučení PPP/SPC),
  • které dovrší 6 let věku mezi 1. lednem 2025 a 30. červnem 2025 (nutné doložit doporučení PPP/SPC a pediatra).

 

Pokud bude zákonný zástupce pro své dítě žádat odklad povinné školní docházky, vyplní v elektronické přihlášce zároveň Žádost o odklad povinné školní docházky, současně zajistí doporučení PPP/SPC a pediatra (obě doporučení je nutné doručit do základní školy nejpozději do 31. května 2024.

 

Kritéria pro přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

Základní škola přijímá:

  • děti s trvalým pobytem ve spádové oblasti školy,
  • sourozence žáků, kteří budou navštěvovat základní školu ve škol. roce 2024/2025,
  • ostatní děti z nespádových oblastí.

Spádové oblasti jsou: Choteč, Lukavec u Hořic, Mlázovice, Svatojanský Újezd, Šárovcova Lhota.

 

Elektronické přihlášení k zápisu do 1. ročníku základní školy bude spuštěno od 19. března 2024 do 14. dubna 2024 na stránkách školy www.zslb.cz ZDE.

 

Seznam přijatých žáků pod registračními čísly bude zveřejněn na vývěsce před budovou základní školy a na webových stránkách základní školy nejpozději 19. května 2024 (každý zákonný zástupce obdrží registrační číslo při elektronickém přihlášení svého dítěte k zápisu nebo u zápisu).

 

V případě, že se nemůžete ve výše uvedeném termínu k zápisu dostavit, rádi se s Vámi domluvíme na náhradním termínu, nebo na náhradní formě zápisu, nejpozději však do 30. dubna 2024.

 

Seznámit se s obsahem spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné dne 24. dubna 2024 v době od 8:00 do 15:00 hod ve škole, jejíž činnost vykonává Základní škola K. V. Raise Lázně Bělohrad, okres Jičín, adresa Komenského 95, Lázně Bělohrad, 1. patro, ředitelna.

 

Průběh zápisu

Zápis do 1. ročníku se skládá se dvou částí – administrativní a motivačního rozhovoru. Motivační rozhovor pedagoga a dítěte proběhne hravou formou v maximální délce 20 minut.

 

 V případě jakýchkoli nejasností kontaktujte školu:

 

Těšíme se na Vás a Vaše děti.

 

 

Desatero pro rodiče

Uvažujete nad odkladem povinné školní docházky?