Drobečková navigace

Úvod > Škola > Projekty > Projekt financovaný z Operačního programu Jan Amos Komenský

Projekt financovaný z Operačního programu Jan Amos KomenskýI cesta je cílem I

Registrační číslo: CZ.02.02.XX/00/22_002/0002422

Projekt je realizovaný v rámci výzvy OP JAK č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I a byl spolufinancován Evropskou unií.

Škola získala finanční podporu ve výši 2 787 190 Kč.

V rámci projektu škola realizuje aktivity za účelem modernizace výuky, inkluzivních opatření a personální podpory. Dále se zaměří na vzdělávání pedagogických pracovníků a zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.