Drobečková navigace

Úvod > Škola > O nás > Slovo ředitele

Slovo ředitelky

Škola je místo, ve kterém každý člověk prožije nezanedbatelnou část svého života. Tak, jako náš celý život ovlivňuje dětství, ruku v ruce s tím je ovlivněn život každého člověka také školním prostředím.

Škola proto nesmí být místem strachu, obav, nebezpečí a neúspěchů. Dobrá škola vytváří pro všechny, tedy pro žáky, zaměstnance i rodiče, prostředí bezpečí, demokracie, rovného přístupu ke všem a respektu a otevřenosti.

Čtyři pilíře naší práce jsou: Komunikace, Respekt, Otevřenost, Kooperace. Tedy KROK. Kráčejme tedy společně ke vzdělané, občanské, respektující se a neustále se společně učící společnosti.