Drobečková navigace

Úvod > Škola > Projekty > Projekty financované z Operačního programu Věda, výzkum a vzdělávání

Projekty financované z Operačního programu Věda, výzkum a vzděláváníProjekty financované z Operačního programu Věda, výzkum a vzdělávání

Bourání bariér III

Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019050

Projekt je realizovaný v rámci výzvy Šablony III a škola získala podporu ve výši 798 133,-Kč.

V rámci projektu škola realizuje několik aktivit za účelem modernizace výuky, personální podpory a inkluzivních opatření.

Projekt je realizovaný od 1. 1. 2021 do 31.12.2022

Bourání bariér II

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009807

Projekt realizovaný v rámci tzv.”výzvy 02_18_063″, škola získala podporu ve výši 1 581 050 Kč

V rámci projektu škola realizuje několik aktivit za účelem modernizace výuky, personální podpory a inkluzivních opatření.

Bourání bariér I

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001985

Projekt realizovaný v rámci tzv.”výzvy 02_16_022″, škola získala podporu ve výši 1 087 962 Kč

V rámci projektu škola realizuje několik aktivit za účelem modernizace výuky, personální podpory a inkluzivních opatření.

Cesta do digitálního světa

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012362

Program ve zaměřen na vzdělávání pedagogických pracovníků a na sdílení příkladů dobré praxe mezi partnerskými školami a vzorovou školou za účelem rozvoje informatického myšlení dětí a žáků a rozvoje digitální gramotnosti dětí a žáků.

Výuka přírodních věd nově  

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0./0.0/16.010/0000520

Naše škola je jedinou školou v Královéhradeckém kraji, která je partnerem projektu, jehož žadatelem je Společnost pro kvalitu školy, z.s. 

Projekt podpoří vznik Centra podpory přírodovědných předmětů na naší škole s cílem využívání moderních fyzikálních a chemických měřících přístrojů.