Drobečková navigace

Úvod > Škola > Projekty > NPI ČR

NPI ČRNPI ČR

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015

Projekt se zaměřuje na zajištění podpory implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání (APIV). Toho chce dosáhnout především prostřednictvím posílení osobnostních a profesních kompetencí pedagogických pracovníků a dále realizací informační a osvětové kampaně zaměřené na školy, odbornou a širokou veřejnost.

Doba realizace: 1. 4. 2017 – 31. 12. 2022