Drobečková navigace

Úvod > Škola > Projekty > Projekty podpořené Královéhradeckým krajem

Projekty podpořené Královéhradeckým krajemMobilní učebna na podporu technického, přírodovědného a humanitárního vzdělávání

Naše základní škola dostala zapůjčenou mobilní učebnu na podporu technického, přírodovědného ale i humanitárního vzdělávání, která se skládá z 20 ks notebooků s dotykovým displejem, 20 ks bezdrátových per pro psaní na dotykovém displeji, ze skříně na notebooky s napájením.

Tato výpůjčka je realizována v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019192, který je předmětem žádosti o podporu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Program dlouhodobé primární prevence zaměřený na rizikové chování a zdravý životní styl 2021

21SMP01-0026

Naše škola získala dotaci z dotačního fondu Královéhradeckého kraje, jejíž účelem je:

Formování osobnosti dětí a mládeže zejména v oblasti specifické prevence rizikového chování a předcházení, minimalizace a oddálení výskytu jednotlivých forem rizikového chování včetně podpory rozvoje zdravého životního stylu ve školách

S VEXem moderně a zábavně

Podpora 50 000 Kč (č. projektu 18SMVU1-0027)

Projekt zaměřený na podporu využívání robotických stavebnic VEX ve výuce.

Celkové náklady – 74 417 Kč

Program dlouhodobé primární prevence zaměřený na rizikové chování a zdravý životní styl 2022

20SMP01-0022

Naše škola získala dotaci z dotačního fondu Královéhradeckého kraje, jejíž účelem je:

Formování osobnosti dětí a mládeže zejména v oblasti specifické prevence rizikového chování a předcházení, minimalizace a oddálení výskytu jednotlivých forem rizikového chování včetně podpory rozvoje zdravého životního stylu ve školách

“S inovací to více baví”

Dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje.

Cílem projektu je:

  1. Podpora polytechnického vzdělávání žáků I. stupně nákupem polytechnických stavebnic
  2. Zlepšení podmínek pro přírodovědné vzdělávání podporou digitální kompetencí žáků na II. stupni a vzdělávání učitelů.

Poskytnutá dotace je ve výši 61 000 Kč.

 

Program dlouhodobé primární prevence zaměřený na rizikové chování a zdravý životní styl

22SMP01-0022

Naše škola získala dotaci z dotačního fondu Královéhradeckého kraje, jejíž účelem je:

Formování osobnosti dětí a mládeže zejména v oblasti specifické prevence rizikového chování a předcházení, minimalizace a oddálení výskytu jednotlivých forem rizikového chování včetně podpory rozvoje zdravého životního stylu ve školách.

Poskytnutá dotace je ve výši 26 000 Kč.