Drobečková navigace

Úvod > Škola > Novinky > ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍD ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍD ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024V souladu s § 164 odst. 1, písm. a) a v souladu s § 165 odst. 1, písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanoví ředitelka Základní školy K. V. Raise Lázně Bělohrad, že ve školním roce 2023/24 otevře 2 první třídy s maximálním počtem 30 žáků na třídu.

Zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2023/24 bude probíhat v budově ZŠ v Komenského ulici v termínu 21. 4. 2023 v době od 14 hodin do 18 hodin. K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem v předem stanoveném čase (podle elektronické přihlášky – lze vyplnit od 15. 3. do 15. 4.). S sebou přinese rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce dítěte.  

 

K zápisu pro školní rok 2023/24 přicházejí a zápis absolvují: 

  • děti narozené v období 1. 9. 2016 – 31. 8. 2017 
  • děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku 
  • děti, které dovrší 6 let věku po 1. 9. 2023, nejpozději však 30. 6. 2024 

V tomto případě je nutné doložit: 

  • u dětí, které dosáhnou věku 6 let v období 1. 9. – 31. 12. 2023, doporučení PPP/SPC,  
  • u dětí, které dosáhnou věku 6 let v období 1. 1. – 30. 6. 2024, doporučení PPP/SPC a pediatra 

Pokud zákonní zástupci žádají pro své dítě odklad školní docházky, vyplní v elektronické přihlášce také Žádost o odklad školní docházky, zároveň zajistí doporučení PPP/SPC a pediatra (doručit do školy nejdéle do 31. 5. 2023). 

 

Kritéria pro přijetí dítěte k základnímu vzdělávání: 

Škola přijímá:

  • děti s trvalým pobytem ve spádové oblasti školy
  • sourozence žáků školy
  • ostatní děti z nespádových oblastí

Spádové oblasti – Choteč, Lukavec u Hořic, Mlázovice, Svatojanský Újezd, Šárovcova Lhota. 

 

Elektronické přihlášení k zápisu bude spuštěno od 15. 3. 2023 do 15. 4. 2023 na stránkách školy www.zslb.cz 

 

Výsledky o přijetí budou zveřejněny do 30 dnů od podání žádosti o přijetí žáka k základnímu vzdělávání. Seznam přijatých žáků pod registračními čísly (každý rodič obdrží při přihlášení nebo u zápisu) bude uveřejněn na vývěsce před školou a na webových stránkách školy nejpozději do 21. 5. 2023.  

Pokud se nemůžete ve výše uvedeném termínu k zápisu dostavit, rádi si s vámi domluvíme náhradní termín, nejpozději však do 30. 4. 2023.

  

Desatero pro rodiče 

Uvažujete nad odkladem povinné školní docházky? 

 

V případě jakýchkoli nejasností kontaktujte školu:

  • lacinova@zslb.cz, tel. 603 995 321, 
  • alacinova@zslb.cz, tel. 731 773 510. 

 

Těší se na vás všichni pedagogičtí pracovníci školy.